Lagt ut 26.07.2009
Om Rosegården Barne- og Ungdomsteater

Rosegården barne- og ungdomsteater (RBUT) består av teatergrupper på 3 aldersbestemte nivå:
Dramatimen (6-9 år) Barn kan begynne siste året i barnehage!
Barneteateret (10-14 år)
Ungdomsteateret (14-18 år)

I 1999 starter Cheryl Macdonald opp med barneteater på Rosegården Teaterhus, siden har det vært oppsetning hvert år. I 2002 startet Ungdomsteateret fordi en del av medlemmene var blitt så gamle at de ønsket nye utfordringer. Dramatimen startet i 2004. Årlig har mellom 35 og 60 barn vært medlem i RBUT. Da 10-års jubileet ble feiret i 2009 hadde mer enn 300 barn vært/var medlem.
Alle medlemmer av RBUT inviteres til å gå i Folketoget, utkledd, under Rosegården Teaterhus sin fane. Etter 17. mai tar gruppene sommerferie. Medlemmer av RBUT får også 20 % rabatt på Rosegårdens SommerKunstSkole. (www.rosegardenteaterhus.no)
Alle gruppene har fri i alle skoleferiene, men medlemmer av Barneteateret må regne med å bruke deler av juleferien til å lære replikker (særlig de med større roller). Likevel har vi ofte tilbud i flere av feriene for de som ønsker det.
All informasjon legges ut via vår hjemmeside www.rbut.no Der har vær gruppe sitt eget område til prøveplaner og informasjon. I tillegg legges det ut informasjon til publikum om forestillinger, kurs og om det å bli medlem av RBUT

Dramatimen:
De yngste konsentrerer seg om å ha det gøy og å bli trygge på seg selv og hverandre. Dette gjøres gjennom dramaøvelser og lek. Selv om Dramatimen ofte har en avsluttende visning for familie og venner jobber ikke de yngste med forestilling som hovedmål. Høstsemesteret går over 10 ganger, med oppstart i september.
Dramatimen får ofte være med på forestillingen som Barneteateret setter opp i løpet av vårsemesteret. Dette gir en smakebit av teater/sceneliv uten å kreve lange forberedelser av de yngste.
Det foreventes ingen deltagelse fra foreldre til Dramatimen.

Alder: 6-9 (start, siste år i barnehage)
Antall plasser 15. (Skulle det bli for mange påmeldte forsøker vi å sette opp flere partier)
Pris: 750,- pr. semester
Når: Kl. 17-18 (tirsdag og/eller onsdag) på Rosegården Teaterhus.
Påmelding til cheryl@rbut.no

Barneteateret:
Oppstart september. Høsten blir brukt til forberedende dramaøvelser og til å gjøre alle kjent med hverandre og trygge. Vi jobber med kropps- og stemmebeherskelse.  November/desember deles manus og roller ut. Forestillingene er familieforestillinger gjerne med litt spennende/skummel snert! Intensiv periode fra midten av januar og frem til forestillingen er ferdig spilt før påske. I denne tiden vil flere helger måtte brukes til øving. Dette avtales i god tid gjennom produskjons-/prøveplan. Men vi er ferdig med forestillingene før påske. Vi tar også tidlig sommerferie (rett etter 17.  Mai).
For å gjennomføre forestillingen er vi avhengig av en del hjelp fra foreldre. Dette er selvsagt frivillig, og de fleste finner det overkommelig. Foreldre blir bedt om å bidra i en av fire grupper:
Kostymer: (IKKE SY – vi har tilgang på kostymelageret og trenger sjeldent å sy kostymer. Derimot trenger de unge skuespillerne ofte hjelp til å holde orden på kostymer, hjelp til å prøve, evt., rengjøre osv.)
Scenografi: male, snekre, rigge opp enkel scenografi på scenen, samt lage/skaffe noen rekvisitter. Vi har eget rekvisittlager og sett-stykker som vi bruker om igjen.
Kafé: Det trengs mat til enkelte helgøvelser samt kafé under forestillingene for å gi publikum en hyggelig ramme rundt forestillingene og litt ekstra inntekter til forestillingene.
PR/marked: Hjelpe til med å gjøre forestillingene kjent, hjelpe til med å selge annonser i programmet m.m.
Under øvelsene treffes de foreldre som har tid og lyst til en kopp kaffe i skuespillergarderobens kjøkken til en prat og gjerne litt praktisk arbeid i kostymelageret

Alder: 10-14 år
Antall plasser 18.
Pris: 500,- pr. semester
Når: Kl. 18-20 (tirsdager) på Rosegården Teaterhus.
Påmelding til cheryl@rbut.no

Ungdomsteateret (Hugin og Munin):
I 2008/2009 var det to ungdomsgrupper knyttet til RBUT pga stor interesse.  Dette gav til sammen plass til 30 ungdommer. Ungdomsteateret jobber gjerne fram eget stykke, ofte en egen versjon av en allerede kjent fortelling (Hamlet, Skjønnheten og Udyret, Fluenes Herre m.v.) For Ungdomsteateret har det ofte vært viktigere å utvikle medlemmenes egne ønsker for forestilling. Dette gir forestillingene ofte spennende, uventede og mer eksperimentell karakter.  Ungdommene får større rom for å påvirke forestillingene enn tidligere. Selv om de som har vært medlem av barneteateret automatisk får bli medlem av Ungdomsteateret er det også åpent for de som ikke har vært innom RBUT tidligere.  Forestillingen spilles i løpet av vårsemesteret. Det må også her regnes med å bruke en del helger og kvelder til øving i tiden før forestilling. Men dette blir avtalt med produksjon/prøveplan.

Alder: 14-18 år
Antall plasser 15 pr. gruppe
Pris: 500,- pr. semester
Når: Kl. 20-22 mandag/torsdag, på Rosegården Teaterhus.
Påmelding til cheryl@rbut.no

 

 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS2!
Webdesign: www.macmedie.no